Avís Legal

Dades del Responsable

  • Identitat del Responsable: Servirent Eventos SL
  • Nom comercial: ServiGrup
  • NIF/CIF: B64506652
  • Adreça: Carretera de Ripollet, 47 Nau 3. 08110 Montcada i Reixac, Barcelona
  • Correu electrònic: info@servigrup.es

En aquest espai, l’usuari podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i nosaltres com a responsables d’aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

ServiGrup (Servirent Eventos SL) com a responsables d’aquesta web, assumim el compromís de processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels nostres usuaris.

Aquesta web, per tant, compleix rigorosament el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD),  Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSICE o LSSI).

Condicions generals d’ús

Aquestes Condicions Generals regulen l’ús (incloent-hi el mer accés) de les pàgines de web, integrants del lloc web de ServiGrup inclosos els continguts i serveis que s’hi posen a disposició.

Tothom que accedeixi al web www.servigrup.es accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents a cada moment del portal www.servigrup.es

Dades personals que recollim i com ho fem

 Llegiu Política de Privadesa.

 Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a aquesta web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb ServiGrup. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els serveis i els continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del lloc web. Pel que fa als continguts d’aquesta web, se’n prohibeix:

La reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l’autorització dels seus legítims titulars;

Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars;

La utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització de la web, www.servigrup.es l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués fer malbé la imatge, els interessos i els drets de ServiGrup o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal www .servigrup.es o que impedís, de qualsevol manera, la normal utilització de la web.

Tot i això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant www.servigrup.es no pot garantir la inexistència de codi maliciós o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o als seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests, encara que hi posem tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari a ServiGrup poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a Servirent Eventos SL, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en aquestes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades. La comunicació entre els usuaris i www.servigrup.es utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https, per tant oferim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

Plataforma de resolució de conflictes

Posem també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible a l’enllaç següent: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Drets de propietat intel·lectual i industrial

D’acord amb la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de ServiGrup. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de ServiGrup.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent-hi estructura, selecció, ordenació i presentació) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals on Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus drets de propietat intel·lectual legítims per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a ServiGrup indicant:

Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb què actua en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de l’interessat.

Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades a la notificació

Política de comentaris

A la nostra web es permeten realitzar comentaris per enriquir els continguts i fer consultes.

No s’admetran comentaris que no estiguin relacionats amb la temàtica d’aquesta web, que incloguin difamacions, greuges, insults, atacs personals o faltes de respecte en general cap a l’autor o altres membres. Aquests comentaris seran suprimits pels administradors de la web.

També seran suprimits els comentaris que continguin informació que sigui òbviament enganyosa o falsa, així com els comentaris que continguin informació personal, com ara domicilis privats o telèfons i que vulnerin la nostra política de protecció de dades.

Es desestimaran, igualment, aquells comentaris creats només amb finalitats promocionals d’una web, persona o col·lectiu i tot el que pugui ser considerat correu brossa en general.

No es permeten comentaris anònims, ni els fets per una mateixa persona amb diferents sobrenoms. Tampoc no es consideraran aquells comentaris que intentin forçar un debat o una presa de posició per un altre usuari.

Exclusió de garanties i responsable

Servirent Eventos SL (ServiGrup) no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts;

L’existència de codi maliciós (malware), programes maliciosos o lesius en els continguts;

L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;

La manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que poguessin dimanar de lús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Legislació i fur aplicable

Amb caràcter general les relacions entre els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmeses a la legislació d’ESPANYA i als jutjats i tribunals de Barcelona.

 Contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal www.servigrup.es, si us plau adreceu-vos a info@servigrup.es.

Resum de privadesa

Aquest web utilitza galetes perquè puguem oferir-vos la millor experiència d’usuari possible. La informació de les galetes s’emmagatzema al teu navegador i realitza funcions tals com reconèixer-te quan tornes a la nostra web o ajudar el nostre equip a comprendre quines seccions de la web trobes més interessants i útils.

Cookies estrictament necessàries

Les cookies estrictament necessàries s’han d’activar sempre perquè puguem desar les vostres preferències de configuració de galetes.

Activeu o desactiveu les galetes

Si desactiveu aquesta galeta no podrem desar les vostres preferències. Això significa que cada cop que visiteu aquesta web haureu d’activar o desactivar les galetes de nou.

Política de galetes

 

Més informació sobre la nostra política de galetes