Política de privadesa

La teva privadesa és important per a nosaltres. En aquesta declaració de privadesa s’explica quines dades personals recopilem dels nostres usuaris i com les utilitzem. T’animem a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les teves dades personals a aquesta web. Els majors de tretze anys podran registrar-se a www.servigrup.es com a usuaris sense el consentiment previ dels seus pares o tutors.

En el cas dels menors de tretze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les dades personals.

En cap cas no es demanaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica oa la intimitat dels altres membres de la família, sense el seu consentiment.

Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar els teus pares no t’has de registrar com a usuari.

En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

Ens hem esforçat a crear un espai segur i fiable i per això volem compartir els nostres principis respecte a la teva privadesa:

Mai sol·licitem informació personal si no és que realment sigui necessària per prestar-te els serveis que ens requereixis.

No compartim mai informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que comptem amb la teva autorització expressa.

Mai utilitzarem les teves dades personals amb una finalitat diferent de l’expressada en aquesta política de privadesa.

Cal advertir que aquesta Política de Privadesa podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin omplir algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.

ServiGrup ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD.

Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les teves dades personals

Identitat del Responsable: Servirent Eventos SL
Nom comercial: ServiGrup
CIF: B64506652
Adreça: Carretera de Ripollet, 47 Nau 3. 08110 Montcada i Reixac, Barcelona
Correu electrònic: info@servigrup.es
Activitat: Lloguer de material per a tota mena d’esdeveniments

A l’efecte del que es preveu en el Reglament General de Protecció de Dades abans citat, les dades personals que ens enviïs a través dels formularis de la web, rebran el tractament de dades d’Usuaris de la web i subscriptors.

Per al tractament de dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Principis que aplicarem a la teva informació personal

En el tractament de les teves dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerirem el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que t’informarem prèviament amb absoluta transparència.
Principi de minimització de dades: Només sol·licitarem dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requerim. Els mínims possibles.
Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat, t’informarem del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisarem les nostres llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable.
Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que prenem totes les precaucions necessàries per a evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.
Com hem obtingut les teves dades?
Les dades personals que tractem en ServiGrup procedeixen de:

Formulari de contacte
Formulari de subscripció
Comentaris en blog
Formulari de registre
Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en ServiGrup estem tractant dades personals que em concerneix, o no.
Les persones interessades tenen dret a:

Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
Sol·licitar la seva rectificació o supressió
Sol·licitar la limitació del seu tractament
Oposar-se al tractament
Sol·licitar la portabilitat de les dades
Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservaré per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.
Servirent Eventos, SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com interessat, tens dret a rebre les dades personals que t’incumbeixin, que ens hagis facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

El tractament estigui basat en el consentiment
Les dades hagin estat facilitats per la persona interessada.
El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.
En exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret al fet que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web per exemple per a comentar un post, manar un correu al titular, subscriure’s o realitzar alguna contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable ServiGrup . Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dona el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per www.servigrup.es, només com es descriu en l’Avís Legal i en la present Política de Privacitat.
En ServiGrup existeixen diferents sistemes de captura d’informació personal i tracte la informació que ens faciliten les persones interessades amb la següent fi per cada sistema de captura (formularis):

Formulari de contacte: Sol·licitem les següents dades personals: Nom, Email, Telèfon, per a respondre als requeriments dels usuaris de www.servigrup.es. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per a respondre a la teva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives a la informació inclosa en la web, els serveis que es presten a través de la web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos en la web, així com qualssevol altres consultes que puguis tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. T’informo que les dades que ens facilites estaran situats en els servidors de: Mairelay (proveïdor de Servirent Esdeveniments SL), està situat dins de la UE.

Formulari de subscripció a continguts: En aquest cas, sol·licitem les següents dades personals: Email, per a gestionar la llista de subscripcions, enviar butlletins, promocions i ofertes especials, facilitats per l’usuari en realitzar la subscripció. Dins de la web existeixen diversos formularis per a activar la subscripció. T’informo que les dades que ens facilites estaran situats en els servidors de: Mairelay (proveïdor de Servirent Esdeveniments SL), està situat dins de la UE.
Formulari d’alta per a comentaris del blog: Per a comentar les publicacions del blog www.servigrup.es es requereix que l’usuari es doni d’alta a través d’aquest formulari. En aquest cas, sol·licitem les següents dades personals: Nom, Email. Una vegada donat d’alta, l’usuari podrà realitzar tants comentaris com desitgi i donar resposta sobre els anteriors. T’informo que les dades que ens facilites estaran situats en els servidors de: Mairelay (proveïdor de Servirent Esdeveniments SL), està situat dins de la UE.
Formulari de Registre: En aquest cas, sol·licitem les següents dades personals: Nom, Email, Telèfon, Adreça, Anaven, perquè puguis crear-te un compte en el nostre sistema i tinguis accés a les seves funcionalitats. T’informo que les dades que ens facilites estaran situats en els servidors de: Mairelay (proveïdor de Servirent Esdeveniments SL), està situat dins de la UE.
Existeixen altres finalitats per la qual tractem les teves dades personals:

Per a garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algorismes que ajuden aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
Per a secundar i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen en l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detallo en la política de cookies.
Per a gestionar les xarxes socials. ServiGrup pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores en les xarxes socials de les pàgines oficials de www.servigrup.es, es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari de Servirent Esdeveniments SL. Tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència en la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de ServiGrup . Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. En cap cas utilitzarem els perfils de seguidors en xarxes socials per a enviar publicitat de manera individual.
D’acord amb el que s’estableix en el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, Servirent Esdeveniments SL (ServiGrup) amb domicili en Carretera de Ripollet, 47 Nau 3. 08110 Montcada i Reixac, Barcelona serà responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i subscriptors.

ServiGrup, no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l’usuari, ni el farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

remàrqueting

La funció de remàrqueting ens permet arribar a les persones que hagin visitat www.servigrup.esanteriormente i associar una audiència determinada a un missatge concret. El remàrqueting és un mètode per a aconseguir que els usuaris que han visitat el nostre lloc tornin a fer-lo.
Com a usuari dewww.servigrup.es t’informo que estic recopilant informació per a aquesta funció de remàrqueting en www.servigrup.es
La informació que recopilem gràcies a aquesta funció és recollida per les cookies de Facebook, Google Adword. Pots conèixer les dades que recopilen aquestes cookies en les següents polítiques de privacitat de cada servei:

Facebook
Google Adword
Si no vols que la teva informació sigui recopilada per aquestes cookies, pots inhabilitar l’ús de cookies de Google a través de la Configuració d’anuncis de Google. També pots inhabilitar l’ús de cookies d’un proveïdor tercer a través de la pàgina d’inhabilitació de Network Advertising Initiative.

Aquest tipus de serveis permet interactuar amb xarxes socials o altres plataformes externes directament des de les pàgines d’aquesta web. Les interaccions i la informació obtinguda per aquesta web sempre estaran sotmeses a la configuració de privacitat de l’usuari en cada xarxa social. En cas que s’instal·li un servei que permeti interactuar amb xarxes socials, és possible que, encara que els usuaris no utilitzin el servei, aquest reculli dades de trànsit web relatius a les pàgines en les quals estiguin instal·lats.

Facebook ads

En www.servigrup.es utilitzem Facebook ads, la plataforma de publicitat de Facebook, que ens permet crear campanyes i anuncis. En generar un anunci, es pot segmentar el públic per:

Lloc
Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.)
Interessos (activitats, aficions, etc.)
El que compren en internet i per altres canals
Etc.
Les dades obtingudes a través de Facebook ads estan subjectes a aquesta política de privacitat des del moment en què l’usuari deixa les seves dades en el formulari d’aquesta web per a unir-se al butlletí de subscripcions. En cap cas s’utilitzarà la informació procedent de Facebook amb una finalitat diferent.

Google Adwords

Adwords és una plataforma de Google destinada als ANUNCIANTS que volen publicitar-se en GOOGLE. En www.servigrup.es utilitzem Google Adwords, la plataforma de publicitat de Google, que ens permet crear campanyes i anuncis per a mostrar-los en altres pàgines webs. En generar un anunci, es pot segmentar el públic per:

Lloc
Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.)
Interessos (activitats, aficions, etc.)
El que compren en internet i per altres canals
Etc.
Les dades obtingudes a través de Google Adwords estan subjectes a aquesta política de privacitat des del moment en què l’usuari deixa les seves dades en el formulari d’aquesta web per a unir-se al butlletí de subscripcions. En cap cas s’utilitzarà la informació procedent de Google amb una finalitat diferent.

Legitimació per al tractament de les teves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.

Per a contactar o realitzar comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

Categoria de dades

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

Per quant temps conservarem les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

Fins que no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.
A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Moltes eines que utilitzem per a gestionar les teves dades són contractades per tercers.

Per a prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, www.servigrup.es, comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal de la qual està en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, els Estats Units (Google). Google Analytics utilitza cookies, que són arxius de text situats en el teu ordinador, per a ajudar a www.servigrup.es a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de www.servigrup.es (incloent la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors dels Estats Units.

Hosting: Banahosting.com, amb domicili a UE. Més informació en: Banahosting.com (Banahosting.com). Banahosting.com tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de hosting a Servirent Esdeveniments SL.

Plataforma web: Automattic Inc., amb domicili als EUA. Més informació en: https://es.wordpress.com/ (Automattic Inc.). Automattic Inc. tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de plataforma web a Servirent Esdeveniments SL.

Email màrqueting: CPC Serveis Informàtics Aplicats a Noves Tecnologies, S.L., amb domicili a Espanya. Més informació en: https://mailrelay.com/es (CPC Serveis Informàtics Aplicats a Noves Tecnologies, S.L.). CPC Serveis Informàtics Aplicats a Noves Tecnologies, S.L. tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis d’email màrqueting a Servirent Esdeveniments SL.

Navegació
En navegar per www.servigrup.es es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per a identificar a l’usuari. Entre les dades no identificatives estan també els relacionats als teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els següents serveis d’anàlisis de tercers:

Google analytics
Píxel de Facebook
Utilitzem aquesta informació per a analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per a recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt.

Secret i seguretat de les dades
www.servigrup.es es compromet en l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat d’aquest, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent de protecció de dades.

Aquesta web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.
www.servigrup.es no pot garantir l’absoluta inexpugnabilidad de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.
Respecte a la confidencialitat del processament, Servirent Eventos SL s’assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per ServiGrup per a processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se ServiGrup , haurà de notificar al Client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client el sol·liciti raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades
Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetis a www.servigrup.es exonerant a Servirent Esdeveniments SL (ServiGrup), de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.
Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment
L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Servirent Esdeveniments SL (ServiGrup) en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Revocabilitat
El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-lo a Servirent Esdeveniments SL (ServiGrup) en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets ARC. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privacitat
Servirent Esdeveniments SL es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Servirent Esdeveniments SL anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus comercials
D’acord amb la LSSICE, www.servigrup.es no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis haguts en la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.)
Conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, www.servigrup.és es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Copyright 2023 © ServiGrup · Avís legal · Política de privacitat