Centre de planxat 6025

Descripció: Centre de planxat